O firmě GasChem s.r.o. - úprava a chlorace vody

Hlavní činností naši společnosti jsou dodávky a montáže nových technologií v oblasti dezinfekce pitné a bazénové vody pomocí dávkovací a měřící techniky JESCO.

Dále se zabýváme prodejem průmyslové chemie, včetně kapalného chloru. Kapalný (plynný) chlor dodáváme v tlakových obalech o vnitřním objemu 50, respektive 65 kg. Od svého počátku pracujeme úspěšně v různých průmyslových oblastech, ve zdravotnictví i ve službách, kde firma klade důraz na kvalitu a výslednou spokojenost koncového zákazníka. Nedílnou součást tvoří servis a technická péče o dodávané technologie po celou dobu jejího provozu.

Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom byli našim zákazníkům partnery, ne pouhými dodavateli.

Oprávnění ev. č 4795/6/16/PZ-M,R-c,f k činnosti montáže, opravy revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení pro GasCehm s.r.o.

Oprávnění ev. č 4795/6/16/PZ-M,R-c,f k činnosti montáže, opravy revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení pro GasCehm s.r.o.

Osvědčení ev.č. 11492/6/18/M-PZ-c,f k činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení pro Ing. Hynek Černý

Osvědčení ev.č. 11492/6/18/M-PZ-c,f k činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení pro Ing. Hynek Černý

Osvedčení ev. č.:11490/6/18/R-PZ-c,f k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení pro Ing. Hynek Černý

Osvedčení ev. č.:11490/6/18/R-PZ-c,f k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení pro Ing. Hynek Černý

Osvědčení o odborné způsobilosti podle §44b zákona č.258i2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/200

Osvědčení o odborné způsobilosti podle §44b zákona č.258i2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu
třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/200