Měřící a regulační technika

Měřící a regulační technika - funkce

 • udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
 • dávkuje automaticky flokulant
 • řídí spínání chodu filtračního zařízení
 • měří redox potencial
 • měří koncentraci volného chloru (lze připojit další sondu na celkový chlor)
 • kontroluje průtok vody k sondám
 • zaznamenává naměřené hodnoty do paměti
 • komunikuje s PC (je možné několik automatů propojit do sítě LAN a kontrolovat jejich funkci z centrálního PC přes internet)
 • zobrazuje měřené hodnoty na displeji
 • detekuje vyprázdnění nádob s činidly, chybu sondy, nedostatečný průtok vody k sondám

K automatu je možno připojit:

 • dávkování plynného chloru
 • peristaltická čerpadla
 • výkonná membránová čerpadla
 • elektrolyzér na slanou vodu
 • externí informační displej

Měřící a regulační technika - doplňkové funkce:

 • reguluje teplotu vody v bazénu
 • udržuje hladinu vody v akumulační nádrži
 • měří průtok cirkulační vody

JESCO Topax

JESCO Topax